Monastycyzm
Data Temat
2007-11-15 18:20 Monastycyzm - co to jest tak ogólnie.
2007-09-30 16:26 Początki ruchu pustelniczego
2007-09-16 09:46 Opis obyczajów za panowania Augusta III - O stanie duchownym
2007-09-07 11:41 "Filokalia" - fragmenty o modlitwie Jezusowej
2007-09-06 04:33 Reguła Św. Augustyna
2007-09-03 05:11 Ojcowie Kościoła w tekstach Ojca Świętego
2007-08-25 19:43 List o życiu kontemplacyjnym Guigona II
2007-08-25 08:16 Reguła Rabbula
2007-08-24 18:40 Duchowość katolicka
2007-08-24 12:25 Reguła św. Alberta
2007-08-24 11:02 Historie z życia Świętych
2007-08-23 13:17 Didache
2007-08-23 10:19 Liber de institutione primorum monachorum
2007-08-23 10:05 Twarze Ojców Pustyni
2007-08-22 14:45 Pasterz Hermasa
2007-08-21 15:34 Apoftegmaty Ojców Pustyni
2007-08-21 15:08 Reguła Świętego Benedykta
2007-08-21 14:19 Lepiej jest bowiem pić wino z rozwagą, niż wodę z gniewem